Generalforsamling 2019
Generalforsamling i Vidar Gymnastik og Kampidræt
                    d.4.februar 2019 kl.19.00
                    Mødelokale 2, Humlehøjhallen
                    Stråbjergvej 1, 6400 Sønderborg.
 
Vi indbyder hermed til årets generalforsamling, og håber på at se mange, som vil bakke op om foreningens fortsatte eksistens.
Dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Formanden aflægger bestyrelsens beretning
3. Kasseren fremlægger det reviderede regnskab til godkendelse.
4. Behandling af indkomne forslag.
5. Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer (ulige år)
6. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer (lige år)
7. Valg af 2 revisorer (en lige og en ulige år)
8. Valg af 1. og 2. suppleant til bestyrelsen (hvert år)
9. Valg af revisorsuppleant.
10. Evt.
Forslag, der ønskes behandlet på Generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før - gerne på mail til "formandvidar@gmail.com".
06.01.2019 af Lone Jensen - Læs mere
Teamgym nyt
Teamgym fejrer et flot EM for Eli
26.10.2018 af Niels Kokkenborg - Læs mere
Fælleshold 18/19
Fælleshold mellem byens foreninger
01.07.2016 af Lone Jensen - Læs mere
Tilmelding uden dankort!
Betaling til Konto
14.01.2015 af Lone Jensen - Læs mere