Tilskud til betaling af kontingent.
Herunder finder du nogle af de puljer, som støtter socialt udsatte børn og unge til at være aktive i fritiden.


Børnesagens Fællesråd – Fritidsstipendier
Børnesagens Fællesråd tildeler et antal Fritidsstipendier til børn under 18 år af eneforsørgere på kontanthjælp, dagpenge, førtidspension eller anden lav ydelse.

Find mere hos Børnesagens Fællesråd om Fritidsstipendier


DGI – Foreningsliv for alle
DGI’s pulje “Foreningsliv for alle” er rettet mod foreninger under DGI, der kan søge på vegne af konkrete børn og unge, hvis forældre er vanskeligt stillede.DIF – Idræt for ALLE børn
Gennem puljen “Idræt for ALLE børn” hjælper DIF (Danmarks Idræts Forbund) udsatte børn og unge med økonomisk støtte til at dyrke idræt, hvis familien ikke selv har muligheder for det. Idrætsforeninger under DIF kan søge om støtte til børns deltagelse i foreningen. Støtten kan gå til kontingent, udstyr og lejre/stævner.Dansk Flygtningehjælp – Fritidspuljen
Fritidspuljen, der administreres af Dansk Flygtningehjælp, er rettet mod børn og unge i alderen 0-18 år fra flygtningefamilier, hvor den ene eller begge forældre modtager den lave integrationsydelse. Også unge i alderen 18-30 år kan søge støtte fra Fritidspuljen.

Find mere om Fritidspuljen


Foreningen til Støtte for Mødre og Børn
Tilbyder rådgivning og økonomisk støtte til enlige, udsatte forsørgere, der har ikke har mulighed for at søge hjælp andre steder.Red Barnet – Plads til alle
‘Plads til alle’ er et tilbud til børn fra familier, hvor forældrene af økonomiske, psykiske eller sociale årsager ikke har overskud til at sende deres børn af sted til en fritidsaktivitet. Der er mulighed for fritidsvejledning, praktisk og økonomisk støtte og følgeven.

Find mere om Plads til alle hos Red Barnet