Vidars Vedtægter
 
Foreningens vedtægter kan downloades her: